Saethyddiaeth

Oriel Ffoto Saethyddiaeth >>>

  


> Hafan > Saethyddiaeth

Saethyddiaeth

Eisiau saethu fel Robin Hood?

Yng Nghanolfan Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd mae gennym le llawn hwyl ir teulu lle gallwch chi ach teulu ddysgu sut i saethu bwa a saeth fel Robin Hood!

Mae pob un on hyfforddwyr wediu cymeradwyo yn arweinwyr Saethyddiaeth Prydain Fawr a gall hyfforddwyr profiadol drosglwyddo eu gwybodaeth ich helpu i ddatblygu drwy ein cyrsiau dechrau i ganolradd.

Rydym yn cynnig cwrs pedair sesiwn i ddechreuwyr y gellir eu trefnu ar ddyddiadau sy'n cyd-fynd 'ch amserlen. Os ydych yn unigolyn rydym yn cynnal cyrsiau i rai 11 i 16 oed ac oedolion 16+ oed. Neu, gallwn gynnig gostyngiad i deulu o bedwar (yn seiliedig ar ddau oedolyn a dau blentyn). Rydym hefyd yn cynnig sesiynau blas ar saethyddiaeth neu saethyddiaeth fel rhan o becyn aml-weithgaredd.

Ar y cwrs canolradd bydd ein hyfforddwyr yn eich helpu i fireinio eich technegau gan ddefnyddio amrediadau a thargedau gwahanol. Bydd y cwrs canolradd hefyd yn dysgu hanfodion cynnal a chadw bwa fel llinynnu'r bwa, ailadeiladu a phluo.

Prisiau cwrs dechreuwyr a chanolradd:

Hyd: Sesiwn 60 munud
Cost: O 20 y pen, gyda chyfraddau grwp ar gael

Am brisiau sesiynau blas neu saethyddiaeth fel rhan o becyn aml-weithgaredd cysylltwch Dave, ein Meistr Saethyddiaeth, i gael rhagor o wybodaeth ar 029 2035 3912.