> Hafan > Pysgota > Pysgota Môr

Pysgota Môr

Caniateir genweirio môr ar Forglawdd Bae Caerdydd nawr, o fewn ardal ddynodedig o’r enw ‘Parth Caniatáu Genweirio Môr’ (gweler y map)

                          

Fodd bynnag, efallai bydd angen ‘Caniatâd i Bysgota’ unwaith y bydd y cynllun rheoli a seilwaith y drwydded wedi eu cwblhau. Yn y cyfamser, gofynnir i chi ddilyn y rheolau a’r rheoliadau a thalu sylw penodol i’r cyhoedd sy’n defnyddio’r ardal a sicrhau bod y ‘Parth Genweirio Môr’ bob amser yn lân a thaclus.

Rhaid i enweirwyr ddilyn Rheolau a Rheoliadau isod Awdurdod Harbwr Caerdydd a chydymffurfio â chyfarwyddiadau oddi wrth staff Awdurdod Harbwr Caerdydd wrth bysgota ar y morglawdd.