> Hafan > Sut i gyrraedd yno

Sut i gyrraedd yno

Cliciwch isod ar gyfer cyfeiriadau penodol i bob Canolfan.

 • Canolfan Hwylio Caerdydd

 • CBWAC - Canolfan Rhwyfo Caerdydd  Cyfarwyddiadau i Ganolfan Hwylio Caerdydd

  Click for detailed directions & map

  Mae Canolfan Hwylio Caerdydd yn gweithredu o Adeilad yr Amgylchedd sydd wedi'i leoli ar ben gogleddol Morglawdd Bae Caerdydd.

  I gyrraedd Bae Caerdydd or draffordd, gadewch yr M4 wrth Gyffordd 33 a dilynwch yr A4232 ir Bae gan ymadael wrth y gyffordd ar gyfer Parc Manwerthu Bae Caerdydd.

  Dilynwch yr arwyddion am Benarth, gan groesi Afon Eli, a throi ir chwith wrth y goleuadau traffig. Cymerwch y troad cyntaf wrth y gylchfan gyntaf, yr ail droad wrth yr ail gylchfan ac ewch yn syth (yr ail droad) wrth y drydedd gylchfan. Dilynwch y ffordd ar hyd Marina Penarth (cofiwch am y mesurau arafu traffig) nes i chi gyrraedd y gylchfan y tu allan i Fwyty Old Custom House.

  Cymerwch y troad cyntaf oddi ar y gylchfan ac yna trowch i'r chwith cyn i chi ddod i Faes Parcio'r Morglawdd.

  Fe welwch rwystr awtomatig. Pwyswch y botwm galw i gysylltu ag adran Rheoli'r Morglawdd a dywedwch wrthynt lle rydych yn mynd a phwy ydych chi neu bwy ydych chi'n ei hebrwng.

  Ar l i adran Rheoli'r Morglawdd wirio eich manylion, byddant yn codi'r rhwystr. Ar l ir rhwystr gael ei godi (a chyn belled nad oes unrhyw bontydd loc wediu codi) gyrrwch yn syth ar draws y lociau ac ar hyd y morglawdd nes i chi gyrraedd Adeilad yr Amgylchedd (adeilad arian mawr ar yr ochr chwith).

  Pan fyddwch chi ar safler morglawdd, RHAID i chi ddilyn y rheolau canlynol:
  Cyfyngiad cyflymder o 5mya dros y lociau a'r llifddorau ac wrth y Parc Sglefrio.
  Cyfyngiad cyflymdra o 20mya ar hyd ffordd y Morglawdd
  Rhaid ir goleuadau rhybudd fod YMLAEN drwy'r amser
  Dim cerbydau ar y llifddorau os oes UNRHYW oleuadau pont ymlaen (hyd yn oed os yw'r rhwystrau wediu codi)

  Cofiwch y gall fod nifer o gerddwyr a beicwyr ar y Morglawdd. Byddwch yn ofalus ar y safle, rhowch ddigon o le iddynt a pheidiwch gwthioch ffordd trwyr bobl.

  Oni ddilynwch y rheolau hyn neu gyfarwyddiadau Staff Awdurdod yr Harbwr, ni chewch chi nach cerbyd fynediad yn y dyfodol.

  Os ydych chin hwyr rhowch wybod i ni ar (020) 2087 7977

  Ein cod post ir rhai Sat Nav yw CF64 1TQ
  (Byddwch yn cyrraedd y gylchfan olaf cyn Maes Parcio'r Morglawdd)

  ____________

  Gall cerddwyr a beicwyr ddod o Benarth ar hyd y Morglawdd, neu o Gaerdydd trwy Rodfa'r Bae o'r Eglwys Norwyaidd / Stiwdios Dramar BBC.

  Yr orsaf drenau agosaf yw Bae Caerdydd, sydd tua 15 munud i ffwrdd ar droed ar hyd Rhodfa'r Bae (heibior Eglwys Norwyaidd).


  Cyfarwyddiadau i CBWAC - Canolfan Rhwyfo Caerdydd

  I gyrraedd Bae Caerdydd a CBWAC or draffordd, gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33 a dilynwch yr A4232 ir Bae gan adael ar y gyffordd 'r arwydd Parc Manwerthu Bae Caerdydd.

  Dilynwch y saethau ar y map, ar hyd Ferry Road ac ir dde ar Jim Driscoll Way ac yna ir dde unwaith eto ir Ganolfan Gweithgareddau Dŵr.

  Ein cod post ir rhai Sat Nav yw CF11 7HB


  Cliciwch ar y llun uchod
  map am gyfarwyddiadau manwl
  i Gaerdydd CBWAC