> Hafan > Trwyddedau Llithrfeydd

Trwyddedau Llithrfa

Maen bleser gennym gynnig mynediad i lithrfa CBWAC yng Nghanolfan Channel View. Hyn o bryd mae 2 fath o fynediad:

1 - Trwydded Dydd

Mae trwydded ddydd yn caniatu mynediad o 09:00 i 16:30.

14 - Cychod modur, cychod hwylio a cherbydau padlo amlfeddiannaeth.

5   - Caiacau, SUPs a cherbydau badlo deiliadaeth unigol eraill.

2 Trwydded Flynyddol
Maer pris yn seiliedig ar faint y cwch, er enghraifft bydd cwch 5 metr yn costio 154.00 am y cyfnod. Mae'r drwydded hon yn rhoi mynediad anghyfyngedig drwy'r amser, cyhyd ag y bo'n ddiogel i wneud hynny ac y cydymffurfir 'r rheolau ar rheoliadau a osodwyd gan yr Harbwrfeistr.

Am unrhyw un or opsiynau hyn, cysylltwch 'r ganolfan ar (029) 3035 3912 i drafod yr opsiwn gorau i chi.


Noder mae cyfyngiadau cyflymder ar waith ar y ddwy afon, yn yr Harbwr Mewnol a ger y Cloeon.

Yn aml bydd Hysbysiadau i Forwyr lleol ychwanegol ar waith, sydd i'w gweld yn www.cardiffharbour.com/local-notices-to-mariners/. Eich dyletswydd chi yw cael gwybod am y rhain cyn lansio unrhyw gwch.

Gall methiant i gydymffurfio arwain at ddirymu eich trwydded mynediad. Gallwch ffonior Harbwrfeistr ar (029) 2087 7900 yn ystod oriau gwaith.