> Hafan > Hwylio > 1851 / Caerdydd Hwylio Gwrthryfelwyr

1851 / Caerdydd Hwylio Gwrthryfelwyr

Mae Canolfan Hwylio Caerdydd wedi’i phenodi’n Ganolfan Arweiniol ar gyfer y Rhaglen Hwylio Rebels yn 2019.

Mae’r fenter hwylio genedlaethol i bobl ifanc ddifreintiedig 11-14 oed yn cael cefnogaeth hael gan INEOS, y cwmni tu ôl i INEOS TEAM UK, tîm gwledydd Prydain yng Nghwpan America, dan arweiniad Syr Ben Ainslie, yr hwyliwr Olympaidd mwyaf llwyddiannus erioed, ac yn cael ei threfnu gan 1851 Trust.

Nod y project yw rhoi profiadau hwylio i bobl ifanc na fyddai fel arall yn cael y fath gyfle. Mae’r profiadau’n rhoi’r cyfle iddynt ddatblygu sgiliau bywyd pwysig fel hyder, gwydnwch a gwaith tîm.

Mae’r cyfleoedd hwylio ym mhob canolfan wedi’u hariannu’n llawn yn 2019, a gall myfyrwyr gymryd rhan mewn sesiwn ‘gyflwyno’ neu weithio tuag at gymhwyster cenedlaethol fel RYA Cam 1 neu 2.

Os hoffech gymryd rhan yn y rhaglen a bod eich ysgol yn bodloni’r meini prawf o ganran premiwm disgyblion o fwy na 35%, neu PYADd o fwy nag 20% yng Nghymru, a’i bod wedi’i lleoli o fewn 20 milltir i ni, cysylltwch â ni.

Ffôn: (029) 20 877 977
E-bost: gweithgareddaudwr@caerdydd.gov.uk