> Hafan > Hwylio Hwylio > Hyfforddwyr Dingi

Hyfforddi Hyfforddwyr RYA

Mae ein cyrsiau hyfforddwyr dingi yn cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel thechnegau addysgu ar y lan ac ar y dŵr. Bydd hyfforddwyr/aseswyr RYA cymwys yn arwain cyfranogwyr trwy broses ddysgu ddwys i ddod yn hyfforddwyr.Asesiad Cyn Cofrestru

Cyn y gallwch ddod ar gwrs Hyfforddwr Dingi, maen rhaid i chi fod wedi cwblhau asesiad cyn cofrestru. Yn ystod y diwrnod asesu hwn, ni fyddwn yn canolbwyntio ar yr hanfodion, felly maen rhaid i chi fod yn gyfarwydd r gofynion a nodir yn G14 (Llyfr Log a Llawlyfr Hyfforddwyr).

Argymhellir eich bod yn rhoi cynnig ar hwylio heb lyw ar technegau eraill sydd eu hangen cyn y gallwch gofrestru ar y cwrs, fel eich bod yn gyfforddus gydar sgiliau angenrheidiol.

Hyd: 1 Diwrnod
Cost: 85
Amser: 10:00 - 16:00
Dyddiadau: 21 Mawrth 2020


Cyrsiau Hyfforddwyr RYA


Hyfforddwr Dingi RYA

Maer cwrs yn cwmpasu Maes Llafur RYA, technegau hyfforddiadol, paratoi sesiynau (ar y dwr ac ar y lan) a chaiff ei gymedroli ar y diwrnod olaf gan ail hyfforddwr/aseswr. I fod yn gymwys, maen rhaid i chi fod yn o leiaf 16 mlwydd oed, wedi pasior prawf cyn asesiad, yn ddeiliad tystysgrif cymorth cyntaf dilys a Thystysgrif Cychod Pwer Lefel 2 ac wedi cwblhau cwrs Diogel a Hwyl yr RYA.

Hyd: 5 Ddiwrnod
Cost: 400
Amser 09:30 - 18:00
Dyddiadau: 13 - 17 Ebrill 2020

Efallai y bydd gwirfoddolwyr mewn Clybiau Cymreig yn gymwys i dderbyn cyllid rhannol ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch ni am fanylion.
Hyfforddwr Cychod Keel RYA

Mae'r cwrs 5 diwrnod hwn yn ymdrin maes llafur RYA, technegau hyfforddi, paratoi sesiynau (ar y dwr ac i'r lan) ac yn cael ei gymedroli ar y diwrnod olaf gan ail hyfforddwr / asesydd.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf, wedi pasio'r cyn-asesiad, bod thystysgrif cymorth cyntaf dilys a Thystysgrif Cychod Pwer Lefel 2 ac wedi gwneud cwrs Diogel a Hwyl RYA.

Hyd: 5 Ddiwrnod
Cost: 400
Amser: 09:30 - 18:00
Dyddiadau: Cysylltwch ni am ddyddiadau

Efallai y bydd gwirfoddolwyr mewn Clybiau Cymreig yn gymwys i dderbyn cyllid rhannol ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch ni am fanylion.
Uwch Hyfforddwr Dingi RYA

Mae'r Uwch Hyfforddwr (SI) yn hyfforddwr profiadol sydd wedi'i hyfforddi a'i asesu fel un sy'n gymwys i reoli cyrsiau o fewn Cynllun Hwylio RYA. Mae'r cwrs 4 diwrnod yn ymdrin rl yr Uwch Hyfforddwr gan gynnwys rheoli canolfannau, ar reoli dwr a darparu'r sesiynau ar ddwr.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf a bod dwy flynedd yn ysbeidiol neu flwyddyn yn cyfarwyddo amser llawn ers cymhwyso, bod thystysgrif cymorth cyntaf dilys a Thystysgrif Cychod Diogelwch RYA ac wedi gwneud cwrs Diogel a Hwyl RYA.

Hyd: 2 Benwythnos
Cost: 350
Amser: 09:30 - 18:00
Dyddiadau: 4/5 & 18/19 Ebrill 2020

Volunteers at Welsh Clubs may be eligible to receive partial funding for this course. Contact us for details.
Ardystiadau Hyfforddwyr RYA


Ardystiad Hyfforddwr Cychod Keel RYA

Mae'r ardystiad 2 ddiwrnod hwn ar gyfer yr hyfforddwyr hynny a gwblhaodd eu cymhwyster mewn dingis / aml-gychod, ond sydd am ddysgu mewn cychod bach.

Yn ystod y cwrs hwn, rhaid i ymgeiswyr ddangos eu sgiliau cyn-asesu a'u technegau addysgu. Asesir ymgeiswyr yn barhaus, a bydd yr hyfforddwr / asesydd yn llofnodi eu llyfr log ar l ei gwblhau'n llwyddiannus.

Hyd: 2 Ddiwrnod
Cost: 195
Amser: 09:30 - 17:00
Dyddiadau: 15 / 16 Ebrill 2020

Efallai y bydd gwirfoddolwyr mewn Clybiau Cymreig yn gymwys i dderbyn cyllid rhannol ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch ni am fanylion.
Ardystiad Uwch Hyfforddwr RYA

Mae'r cwrs 2 ddiwrnod hwn ar gyfer Hyfforddwyr Dingi RYA profiadol, cymwys sydd am wella eu cymwysterau.

Mae'r cymhwyster Hyfforddwr Uwch yn galluogi Hyfforddwyr Dingi profiadol i hyfforddi sgiliau trin cychod uwch a'r Modiwl Hwylio Perfformiad.

Hyd: 2 Ddiwrnod
Cost: 195
Amser: 09:30 - 17:00
Dyddiadau: Cysylltwch ni am ddyddiadau

Efallai y bydd gwirfoddolwyr mewn Clybiau Cymreig yn gymwys i dderbyn cyllid rhannol ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch ni am fanylion.
Ardystiad Hyfforddwr Rasio RYA

Mae'r ardystiad 1 diwrnod hwn yn galluogi Hyfforddwyr Dingi RYA profiadol, sydd ag angerdd am rasio, i ddatblygu sgiliau a thechnegau sy'n ofynnol i ddysgu modiwl Rasio Cychwyn RYA.

Hyd: 1 Ddiwrnod
Cost: 95
Amser: 09:30 - 17:00
Dyddiadau: Cysylltwch ni am ddyddiadau

Efallai y bydd gwirfoddolwyr mewn Clybiau Cymreig yn gymwys i dderbyn cyllid rhannol ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch ni am fanylion.