> Hafan > Hwylio > Gallu Hwylio

Gallu Hwylio

Hwylio yw un o'r ychydig chwaraeon lle gall pobl ag anableddau gyfranogi ar yr un termau morwyr corfforol gymwys. Gall fod yn gamp gyffrous y gellir ei rannu theulu a ffrindiau.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lwybrau o sesiynau blasu syml lle byddwn yn eich rhoi chi yn y dŵr ac yn eich cyflwyno chi i'r hanfodion, i gyrsiaun seiliedig ar Gynllun Hwylio Cenedlaethol y Gymdeithas Hwylio Frenhinol (RYA).

Rydym yn gweithion agos r Corff Llywodraethu Hwylio Cenedlaethol ynghyd sefydliadau eraill megis yr Ymddiriedolaeth Arloesi. phartneriaethau fel hyn, rydym yn gallu cynnig sesiynau rheolaidd gan ganiatu i bobl ag anableddau hwylio.

Mae gan y Ganolfan Hwylio statws Sylfaen Gallu Hwylio'r RYA sy'n ein helpu ni i ddarparu'r cyfleusterau a'r arbenigedd sydd ei angen i alluogi pobl ag anableddau hwylio.


Galw Heibio Bore Mercher

Mewn partneriaeth 'r Innovate Trust, rydym yn cynnal sesiwn galw heibio y rhan fwyaf o fore Mercher rhwng 10am a 12nn ar gost o 7 y pen. Mae'r rhain wedi dod i ben ar gyfer 2019, ond byddant yn ailgychwyn ar 22 Ebrill 2020 a byddant yn parhau tan fis Hydref. Mae'r sesiynau ar l y dyddiad isod yn dibynnu ar y tywydd ac yn wirfoddolwyr.

22 Ebrill 2020 - 30 Medi 2020


Prosiect Gwirfoddolwyr Argaeledd Caerdydd

Dechreuodd Prosiect Gwirfoddolwyr Argaeledd Caerdydd yn 2018 ac mae'n cynnal sesiynau ar brynhawn Mercher, bob pythefnos rhwng 2pm a 5pm. Mae angen archebu. Gellir cysylltu 'r grwp ar sailabilitycardiff@gmail.com.

22 Ebrill 2020 - 23 Medi 2020


Cysylltwch r ganolfan ar y rhif (029) 20 877 977 i gael rhagor o wybodaeth


Cynhaliodd y Ganolfan gwrs hwylio dros yr haf ar gyfer plant a phobl ifanc anabl a ddiweddodd gydar regata flynyddol cyntaf. Eithrir y grŵp hwn yn aml o weithgareddau anturus, felly roedd hin wych gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan. Cafodd y bobl ifanc brofi gwir deimlad o gyrhaeddiad wedi cwblhaur cwrs.

Jonathon Lee, Rheolwr Cyfranogiad, Innovate Trust