> Hafan > Hwylio > Hwylio Ieuenctid

Hwylio Ieuenctid (8 - 16 Oed)

RYA Cam Un

Cwrs dechreuwr tri diwrnod neu chwe wythnos i ddechreuwyr, dim angen profiad o hwylio. Byddwch yn dysgu sut i lansio ac adfer, llywio'r cwch, am wahanol rannau o'r cwch a hwylio sylfaenol. Y cwbl sydd ei angen arnoch fel cyflwyniad i hwylio.

Profiad Blaenorol Gofynnol:   Dim

Hyd: 3 Diwrnod
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 6 - 8 Ebrill 3 - 5 Awst
14 - 16 Ebrill 10 - 12 Awst
26 - 28 Mai 17 - 19 Awst
21 - 23 Gorffennaf 24 - 26 Awst
27 - 29 Gorffennaf


RYA Cam Dau

Cwrs tri diwrnod neu chwe wythnos i wella’r sgiliau a ddysgwyd yng Ngham Un gan ddechrau deall mwy am egwyddorion hwylio a’r theori am y gwynt, tacio, starn-ogamu ac osgoi gwrthdrawiadau. Ar ddiwedd y cwrs hwn byddwch yn gallu rheoli cyflymder a deall egwyddorion sylfaenol.

Profiad Blaenorol Gofynnol:   Tystysgrif cam 1 RYA neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 3 Diwrnod
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 6 - 8 Ebrill 3 - 5 Awst
14 - 16 Ebrill 10 - 12 Awst
26 - 28 Mai 17 - 19 Awst
21 - 23 Gorffennaf 24 - 26 Awst
27 - 29 Gorffennaf


RYA Cam Tri

Cwrs tri diwrnod neu chwe wythnos a gynlluniwyd i wella eich sgiliau hwylio. Byddwch yn dysgu am rigio, technegau hwylio, adfer dymchwel a theori hwylio. Byddwch hefyd yn meistroli sut i hwylio i bob cyfeiriad mewn amodau cymedrol. Unwaith y byddwch wedi cyflawni Cam Tri rydych ar y ffordd i ddod yn forwr cymwys.

Profiad Blaenorol Gofynnol:   Tystysgrif cam 2 RYA neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 3 Diwrnod
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 6 - 8 Ebrill 3 - 5 Awst
14 - 16 Ebrill 10 - 12 Awst
26 - 28 Mai 17 - 19 Awst
21 - 23 Gorffennaf 24 - 26 Awst
27 - 29 Gorffennaf


RYA Cam Pedwar

Bydd y cwrs tri diwrnod neu chwe wythnos hwn yn rhoi’r sgiliau i chi hwylio ym mhob cyfeiriad mewn dingi â chriw, gan ganolbwyntio ar waith criw a chyfathrebu. Erbyn diwedd y cwrs byddwch wedi dysgu’r sgiliau i adfer person dros fwrdd y llong, casglu angorfa a lleoli ochr yn ochr yn effeithiol.

Profiad Blaenorol Gofynnol:   Tystysgrif cam 3 RYA neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 3 Diwrnod
Cost: £190
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 14 - 16 Ebrill
26 - 28 Mai
27 - 29 Gorffennaf
10 - 12 Awst
24 - 26 Awst


Modiwlau Uwch RYA

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i ddylunio ar gyfer hwylwyr sydd â chymhwyster RYA Safon 3-4 o leiaf, yn datblygu’r profiad a’r wybodaeth flaenorol mewn sawl pwnc gwahanol, o drin a rasio cychod, sgiliau morwriaeth a hwylio gyda hwyliau trisgwar (sbinacr) .

Profiad Blaenorol Gofynnol:   Tystysgrif cam 4 RYA neu Asesiad Uniongyrchol

Hyd: 2 Diwrnod
Cost: £135
Amser: 09:30 - 16:30
2020 Dyddiadau: 30 / 31 Gorffennaf
13 / 14 Awst


llyfrau hwylio dingi