> Hafan > RYA Theori > Cymorth cyntaf RYA

Radio Morol Amledd Uchel Iawn RYA / Tystysgrif Taith Fer

Y Dystysgrif Taith Fer (TTF) ywr isafswm o ran cymhwysedd cyfreithiol sydd ei angen ar y rheiny syn defnyddio offer AUI ac AUI gyda Galw Dewisol Digidol ar unrhyw long Brydeinig sydd wedii ffitio'n wirfoddol radio (Mae hyn yn cynnwys offer sefydlog ac offer llaw).

Byddwch yn derbyn pecyn cwrs cyn y cwrs gyda chyfarwyddiadau ar yr hyn ddylech chi ei wneud cyn mynychu. Bydd hyn yn rhoir cyfle i chi ddarllen drwyr deunyddiau cyn y cwrs ar canllaw AUI. Dylech ymarfer yr wyddor ffonetig yn benodol.

Profiad Blaenorol Gofynnol:   Dim

Hyd: 1 Ddiwrnod
Cost: 95 (Ynghyd 60 yn daladwy i RYA ar gyfer asesu)
Dyddiadau: Cysylltwch 'n swyddfa archebion ar gyfer argaeledd.
Boating Books