> Hafan > Cwch Pŵer RYA

Cyrsiau Cychod Pŵer RYA

Cyrsiau sydd ar gael yn awr 7 diwrnod yr wythnos, dim ond cysylltwch ni i drafod eich anghenion.

Maer cynllun Cychod Pŵer RYA wedii gynllunio ar gyfer anghenion hyfforddi gweithredwyr cychod pŵer hamdden a phroffesiynol ac maen addas ar gyfer cychod pŵer RIBs, ceubalau a lansiadau a chychod eraill nad ydynt fel arfer yn darparu cyfleusterau llety na choginio.

Yr oedran ifancaf ar gyfer RYA cychod pŵer yw 8 mlwydd oed, ond ni fyddair RYA yn argymell i unrhyw un o dan 16 gael cyfrifoldeb dros gwch modur heb oruchwyliad oedolyn.

Mae 5 cwrs ir cynllun RYA cychod pŵer:

RYA Lefel 1 cyflwyniad ymarferol i sgiliau trin cychod.

RYA Lefel 2 darparu sgiliau a gwybodaeth gefndirol syn angenrheidiol i yrrwr cwch pŵer cymwys ac yn sail i Dystysgrif Cymhwyster Rhyngwladol.

RYA Canolradd (Morio yn y Dydd) yn ymdrin defnydd ymarferol cynllunio peilota a phasio yn y dydd ar ddyfroedd arfordirol, gan ddefnyddio technegau mordeithio traddodiadol ac electronig.

RYA Uwch (Dydd a Nos) darparu sgiliau a gwybodaeth gefndirol syn angenrheidiol i yrwyr cychod modur yn y dydd ar nos mewn dyfroedd cyfarwydd ac anghyfarwydd. Rl y capten a thrin y cwch mewn amodau anoddach. Maer cwrs hwn yn cynnwys ymarfer yn y nos.

RYA Cwch diogelwch - darparur sgiliau angenrheidiol wrth fod yn fad hebrwng, cwch diogelwch neun gwch cerbyd i fflyd o ddingis, hwylfyrddwyr neu ganŵod ac ar gyfer gweithgareddau hyfforddi.

I gael rhagor o wybodaeth ar y cynllun RYA cychod pŵer ewch i www.rya.org.uk.Llyfrau Cychod Pwer