> Hafan > Rhwyfo

Rhwyfo

Mae rhwyfo a rhodli (yn debyg i rwyfo ond yn defnyddio dwy rwyf neu ‘lafn’ yn lle un) yn gampau sydd wedi bod yn boblogaidd ers canrifoedd a rhwyfo yw camp fwyaf cynhyrchiol a llwyddiannus Prydain yn y gemau Olympaidd. Mae’r ddau weithgaredd wedi dod yn fwyfwy poblogaidd gydag oedolion a phlant o gefndiroedd amrywiol yn sgîl y llwyddiant hwn yn y gemau Olympaidd.

Mae Canolfan Gweithgareddau Dwr Bae Caerdydd yn cynnig cyrsiau i ddechreuwyr pur hyd at rwyfwyr profiadol, gyda’r gallu i ymarfer ar y dwr ac ar beiriant rhwyfo dan do drwy gydol y flwyddyn.

Mae Rhwyfo Cymru yn ardystio ein rhaglen dysgu i rwyfo “Llafnau” ac mae ganddynt sgwad elit ac academi yn y ganolfan. Mae sgwadiau dechreuwyr a hyn Prifysgol Caerdydd hefyd yn defnyddio’r ganolfan.

Mae gan ein hyfforddwyr cymwys proffesiynol gryn brofiad yn amrywio o hyfforddi dechreuwyr pur i rwyfwyr cenedlaethol. Gyda’n cyrsiau wedi’u hardystio gan Rwyfo Cymru a’n holl hyfforddwyr wedi rhwyfo a hyfforddi i Gymru byddwch chi’n datblygu drwy ein cyrsiau llafnau gyda chryn lwyddiant gan gael llawer o hwyl ym mhob sesiwn.

Rydym hefyd yn darparu nifer o fentrau rhwyfo addysgol, gan gynnwys Cwrs Llafnau Ysgolion a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Steve Redgrave.