> Hafan > Hwylfyrddio

Cyrsiau Hwylfyrddio

Maer cynllun hwylfyrddio RYA wedii gynllunio ich helpu i wella cynnydd eich camp chwaraeon beth bynnag foch oed ach gallu.

Mae Canolfan Hwylio Caerdydd yn gweithredu'r cynllun Hwylfyrddio Cenedlaethol i oedolion ac yn cynnig y cyrsiau canlynol:

Cychwyn Hwylfyrddio - cyflwyniad cyntaf ir chwaraeon. Byddwch yn dysgur pethau sylfaenol fel eich bod yn hwylio o fewn wyth awr.

Hwylfyrddio Canolradd - bydd y system hyfforddi unigryw a chyflym mae ein hyfforddwyr yn ei ddefnyddio yn rhoi asgwrn cefn ich cynnydd drwy hwylfyrddio. Wedii rannu yn fodiwlau plaenio a di-blaenio, bydd y cyrsiau yn eich helpu i ddeall yr harnais, strapiau traed a rhoi sgiliau gwell i chi mewn gwyntoedd uwch. Bydd cychwyn or traeth a dybio yn cael eu dysgu fel arfer fel clinig neu wediu cyfuno mewn cwrs.

Rydym hefyd yn cynnig y Cynllun Hwylfyrddio i Ieuenctid ir rhai rhwng 8 ac 16 oed, ac maer cyrsiau canlynol ar gael:

Cam 1 - Dymar cyflwyniad perffaith a does dim angen unrhyw brofiad blaenorol. Bydd cam 1 yn eich dysgu i fynd ar y dŵr a hwylior bwrdd ar draws y gwynt ac yn l.

Cam 2 - yn ystod cwrs cam 2 bydd eich hyfforddwr yn dysgu sgiliau ymarferol i chi allu hwylio o gwmpas, ymarfer tacio a starn-ogamu, ach galluogi i fynd tuag at y gwynt ac i ffwrdd or gwynt.

Cam 3 - unwaith i chi feistrolir sgiliau ymarferol ar wybodaeth yng ngham 2, maen bryd i chi fachu mewn a dal ymlaen. Gan ddefnyddio fformiwla hyfforddi cyflym RYA, bydd ein hyfforddwr yn eich cynorthwyo i osod eich bwrdd a'r rig, gwella eich safiad ar bob pwynt hwylio a chyflwyno technegau harneisio syml mewn gwyntoedd uwch.