> Hafan > Trwyddedau Llithrfeydd

Trwyddedau Llithrfa

Maen bleser gennym gynnig mynediad i lithrfa Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd. Hyn o bryd mae 2 fath o fynediad.

1 - Trwydded Dydd

13 mynediad rhwng 09:00 a 16:30

2 Trwydded Flynyddol
Maer pris yn seiliedig ar faint y cwch, er enghraifft bydd cwch 5 metr yn costio 154.00 am y cyfnod. Mae'r drwydded hon yn rhoi mynediad anghyfyngedig drwy'r amser, cyhyd ag y bo'n ddiogel i wneud hynny ac y cydymffurfir 'r rheolau ar rheoliadau a osodwyd gan yr Harbwrfeistr.

Am unrhyw un or opsiynau hyn, cysylltwch 'r ganolfan ar (029) 3035 3912 i drafod yr opsiwn gorau i chi.

Noder mae cyfyngiadau cyflymder ar yr afonydd ac yng Ngheir Fr-forwyn.  Yn aml bydd Hysbysiadau i Forwyr lleol ychwanegol ar waith.  Eich dyletswydd chi yw cael gwybod am y rhain cyn lansio unrhyw gwch.  Gall methiant i gydymffurfio arwain at ddirymu eich trwydded mynediad.  Gallwch ffonior Harbwrfeistr ar 02920 877 900 yn ystod oriau gwaith.