Dathlwch Rio 2016 gyda Digwyddiad Hwylio ar gyfer Sioe Deithiol Aur y Gymdeithas Hwylio Frenhinol

Mae Canolfan Hwylio Caerdydd yn falch o gefnogi Tm Hwylio Prydain yr haf hwn trwy ymuno Chlwb Hwylio Bae Caerdydd i gynnal digwyddiad Hwylio ar gyfer Sioe Deithiol Aur ar ddydd Mercher 17 Awst 2016.

Os ydych wedich ysbrydoli gan ein hathletwyr yn Rio 2016, dyma gyfle gwych i ddod i roi cynnig ar hwylio am ddim, gyda sesiynau trwyr dydd o 10:00 tan 16:00 yng Nghlwb Hwylio Bae Caerdydd.

Pun a ydych yn dod ar eich pen eich hun neun dod r holl deulu, bydd tm o hyfforddwyr cymwys a hwylwyr profiadol wrth law i fynd chi ar y dwr a chyflwyno hwylio i chi. Maer holl sesiynau am ddim, a darperir yr holl offer heb godi tl arnoch. Oedran lleiaf 8 oed.

Ynghyd r sesiynau blasu hyn, bydd gan yr holl ymwelwyr ac aelodau'r clwb gyfle i gwrdd ag aelodau o Dm Hwylio Prydain, mwynhau lluniaeth a dysgu mwy am hwylio cyn gwylio ras medal 470 i fenywod.

Gan y bydd Hannah Mills, a ddysgodd sut i hwylio yn y ganolfan, yn cystadlu yn y ras 470, gobeithio y bydd cyfle i weld ein harwyr lleol yn ennill y fedal aur.

Dechreuodd Hannah hwylion gyntaf yng Nghanolfan Hwylio Caerdydd (a elwid yn Ganolfan Hwylio Llanisien pryd hynny) yn 8 oed. Trwy ddechraun rasio cychod bach yn y Dragon Trophy, daeth Hannah at sylw Carfan Genedlaethol Cymru, ac aeth ymlaen i ennill Pencampwriaethau Cychod Bach Prydain yn 2001. Ar l cymryd rhan yn y ras 420 ac yna'r ras 470, symudodd Hannah ymlaen at hwylio rhyngwladol, gan ennill y fedal arian yn Chwaraeon Olympia Llundain yn 2012 gyda Saskia Clark.

O 14-18 Awst, bydd Digwyddiad Hwylio ar gyfer y Sioe Deithiol Aur yn teithio ledled y DU, i Gymru, yr Alban a Lloegr, gyda llawer o weithgareddau ar y dwr ac ar y ddaear i gymryd rhan ynddynt. Croeso i aelodaur cyhoedd gymryd rhan ym mhob digwyddiad, a bydd sesiynau blas a gweithgareddau hwylio ar gynnig yn ystod pob Sioe Deithiol ir rhai a ysbrydolir gan ymdrechion ein hwylwyr.

I ddysgu mwy ac i gofrestru eich diddordeb yn y sesiynau rhoi cynnig ar hwylio am ddim, ewch i www.rya.org.uk/roadshow