Rhowch gynnig ar Hwylio yng Nghanolfan Hwylio Caerdydd

Dydd Mawrth 21 Mai 2019

18:00 - 20:00

Mae Push the Boat Out wedi'i anelu at unrhyw un sydd diddordeb mewn mynd i mewn i gwch ac allan ar y dwr. Heb unrhyw brofiad neu offer angenrheidiol, mae'r noson wedi'i hanelu at ddechreuwyr pur, yn ogystal morwyr mwy profiadol sy'n chwilio am ffordd yn l i'r gamp neu sydd diddordeb mewn darganfod mwy am eu clwb lleol. Teuluoedd, plant, partneriaid, unigolion, grwpiau o ffrindiau - mae croeso i bawb.

Mae angen i chi archebu ymlaen llaw, felly unwaith y byddwch wedi penderfynu yr hoffech fynychu, cysylltwch ni i fynegi eich diddordeb. Yna byddwn yn gallu rhoi manylion a fformat y noson i chi.

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Darperir yr holl offer diogelwch, y cyfan sydd angen ei wneud yw; rhai dillad ac esgidiau nad ydych chi'n eu hystyried yn wlyb (nid jns), newid dillad ac esgidiau (i'w gwisgo ar l eich gweithgaredd yn y dwr) a thywel.

Faint o amser fyddaf ar y dwr?

Bydd eich sesiwn ar-ddwr yn para rhwng 30 a 60 munud yn dibynnu ar ba mor brysur ydym ni.

Beth fyddwn ni'n hwylio ynddo?

Bydd gennym un neu ddau o ddingis mawr (yn y llun isod) a'n cwch cychod J80 ar gael. Os oes gennych chi ddewis, nodwch hyn ar y ffurflen.

Faint fydd yn ei gostio?

Codir tl bychan o 5 yp

Oes angen i mi archebu ymlaen llaw?

Ydw! mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol fel ein bod yn gwybod faint i'w ddisgwyl, ac i geisio lleihau oedi gwaith papur ar y diwrnod. Anfonwch e-bost atom yn wateractivity@caerdydd.gov.uk. Gofynnir i chi lenwi ffurflen archebu sydd ar gael o'r ddolen i'r chwith o'r dudalen hon.

I ddarganfod mwy am Gwthio'r Cwch Allan, ewch i:
https://www.rya.org.uk/programmes/push-the-boat-out/Pages/Details.aspx?clubid=008100651