Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth am weithgaredd

Mae Llafnau i Ysgolion yn gwrs sy’n canolbwyntio ar sgiliau ymarferol, mae yr un mor addas ar gyfer unigolion nad ydynt erioed wedi rhwyfo na rhodli o’r blaen ag y mae i’r rhai sydd â phrofiad yn y gamp.

Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn brofiad ymarferol, gyda chyfranogwyr yn cael eu grymuso i berfformio’n effeithiol mewn gwahanol fathau o gychod ac i ddangos rheolaeth, rhuglder a chysondeb strôc. Addysgir techneg ddiogel a chywir hefyd ar y peiriant rhwyfo dan do, sy’n helpu i gefnogi datblygiad dysgu personol a datblygiad corfforol pobl ifanc.

Mae cyfranogwyr sy’n ymgymryd â Llafnau i Ysgolion fel arfer yn astudio Addysg Gorfforol TGAU neu Safon Uwch, gan fod rhwyfo bellach yn opsiwn ar gyfer astudio. Fodd bynnag, nid yw’r cwrs wedi’i gyfyngu i astudio TGAU neu Safon Uwch a byddai’n gyflawniad gwerthfawr i’r gamp.

Yn y canol, rydym yn gweithio gydag ysgolion lleol ac yn cynnal ‘Pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do Ysgolion Cymru’ i wthio ffiniau dysgu disgyblion mewn amgylchedd diogel.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mike Hnatiw:

Ff: 029 2035 3912
E: mhnatiw@caerdydd.gov.uk