Neidio i'r prif gynnwys

Mae Canolfan Rhwyfo Caerdydd mewn lleoliad delfrydol ochr yn ochr â Chanolfan Hamdden Channel View mewn cyfleuster pwrpasol yn Ne Caerdydd, ar gyrion Afon Taff.

Gyda’i llithrfa a’i bontynau pwrpasol, mae’r dŵr dafliad carreg i ffwrdd o’r canol. Mae’n darparu cysylltiadau rhagorol â Llwybr Taff a gweddill Bae Caerdydd, yn ogystal â rhwyfo, saethyddiaeth a Laserblast.

Wedi’i reoli gan Awdurdod Harbwr Caerdydd, mae’r cyfleuster wedi cyflwyno miloedd o unigolion, teuluoedd ac ysgolion i fyd cyffrous chwaraeon dŵr. Mae’n cynnig ystod eang o gyrsiau a all eich tywys o fod yn ddechreuwr llwyr i fod yn hyfforddwr cwbl gymwys. Darperir ar gyfer pob oedran trwy raglen gynhwysfawr, lle gallwch dderbyn hyfforddiant yn wythnosol, neu trwy fynychu cwrs aml-ddiwrnod.

Mae gan bob hyfforddwr gymwysterau hyfforddwr / hyfforddwr corff llywodraethu cenedlaethol o British Rowing, ac mae ganddyn nhw’r profiad perthnasol angenrheidiol.

Cysylltwch â ni i drefnu taith o amgylch y cyfleusterau a gwylio’r gweithgareddau ar waith.