Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

Llafnau 1 yw’r cam cyntaf yn y broses o ddysgu sut i rodli a rhwyfo. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio peiriant rhwyfo dan do yn effeithiol, sut i lansio cwch yn ddiogel a thechnegau rhodli sylfaenol fel unigolyn ac fel aelod o griw. Byddwch hefyd yn dod yn gyfarwydd â therminoleg sylfaenol am eich cwch a’ch rhwyfau.

Mae’r holl gyfranogwyr yn dechrau ar yr un lefel, felly does dim pwysau i ddysgu’n gyflym. Bydd pawb yn gwneud camgymeriadau, ond y peth pwysicaf yw cael hwyl, cwrdd â phobl newydd a dysgu rhywbeth newydd, ac os oes gennych unrhyw broblemau, bydd rhwyfwyr hamdden wrth law i ddweud wrthych yn uniongyrchol beth i’w ddisgwyl!

D.S. Bydd unrhyw sesiynau gŵyl banc yn symud i ddydd Mawrth ar gyfer y sesiwn honno yn unig.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Mike Hnatiw:

Ff: 029 2035 3912

E: mhnatiw@caerdydd.gov.uk


Hyd

3 bore Sul neu 3 nos Lun

Cost

£90

Oriau

9:30 - 12:00 neu 17:30 - 20:00

Profiad

Dim

Cymhareb hyfforddwyr i fyfyrwyr

Uchafswm 1:4