Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

P’un a ydych chi’n edrych ar gael rhywfaint o hyfforddiant preifat yn unig, yn edrych ar ddilyn cwrs ar eich cwch eich hun, neu eisoes wedi pasio’ch RYA Lefel 2 a dim ond eisiau mwy o amser ar y dŵr i gydgrynhoi’ch sgiliau cyn dilyn cyrsiau pellach, yna dyma’r opsiwn i chi.

Gellir teilwra diwrnodau hyfforddi / datblygu i ddiwallu eich anghenion personol, wrth gael diwrnod hwyliog ac ymarferol i fynd.

Os ydych chi’n edrych ar ddilyn cwrs ar eich cwch eich hun (h.y. RYA Lefel 2), yna gellir trefnu hyn. Mae hyd cyrsiau yn aros yr un fath waeth beth yw nifer y myfyrwyr.

Mae uchafswm o 3 pherson ar gyfer pob cwch.


Isafswm oedran

14

Angen profiad blaenorol

RYA Cwch Pwer Lefel 2

Cost (Cwch Eich Hun)

£290 y dydd

Cost (Cychod PB2)

£420 y dydd

Cost (Cwch Can / Uwch)

£480 y dydd

Dyddiadau

Yn ôl yr angen