Neidio i'r prif gynnwys

Mae hwylio yn un o’r ychydig chwaraeon lle gall pobl ag anableddau gymryd rhan ar bron yr un telerau â morwyr abl. Gall fod yn gamp wefreiddiol y gellir ei rhannu â theulu a ffrindiau.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lwybrau – o sesiynau blasu syml lle rydym yn mynd â chi ar y dŵr ac yn cyflwyno’r hanfodion i gyrsiau sy’n seiliedig ar Gynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Hwylio, ynghyd â sefydliadau eraill, fel Ymddiriedolaeth Innovate. Gyda phartneriaethau fel hyn, gallwn gynnig sesiynau rheolaidd sy’n caniatáu i bobl ag anableddau gael mynediad i hwylio.

Mae gan Ganolfan Hwylio Caerdydd statws Sylfaen hefyd gyda Gallu Hwylio’r RYA, sy’n ein helpu i ddarparu’r cyfleusterau a’r arbenigedd sydd eu hangen i alluogi pobl ag anableddau i gael mynediad i’r gamp wych hon.


Galw Heibio Bore Mercher

Mewn partneriaeth ag Innovate Trust, rydym yn cynnal sesiwn galw heibio ar y rhan fwyaf o foreau Mercher rhwng 10am a hanner dydd. Mae’r rhain fel arfer yn dechrau ym mis Ebrill/Mai ac yn parhau tan fis Hydref. Mae’r sesiynau’n dibynnu ar y tywydd a gwirfoddolwyr.


Prosiect Gwirfoddolwyr Sailability Caerdydd

Dechreuodd Prosiect Gwirfoddolwyr Gallu Hwylio Caerdydd yn 2018 ac mae’n cynnal sesiynau ar brynhawn Mercher, bob pythefnos rhwng 2pm a 5pm. Rhaid cadw lle. Gellir cysylltu â’r grŵp yn sailabilitycardiff@gmail.com.


Gallwch gysylltu â’r ganolfan trwy ffonio (029) 20 877 977 neu e-bostio wateractivity@cardiff.gov.uk am ragor o wybodaeth.

 

“Cynhaliodd y ganolfan gwrs hwylio dros yr haf i blant a phobl ifanc anabl, gan arwain at y regata flynyddol gyntaf. Mae’r grŵp hwn yn aml yn cael ei eithrio o weithgareddau antur, felly roedd yn wych y gallai cynifer o bobl gymryd rhan. Cafodd y bobl ifanc ymdeimlad gwirioneddol o gyflawniad ar ôl cwblhau’r cwrs.”

Jonathon Lee, Rheolwr Cyfranogiad, Innovate Trust