Neidio i'r prif gynnwys

Mae hwylio yn un o’r ychydig chwaraeon lle gall pobl ag anableddau gymryd rhan ar bron yr un telerau â morwyr abl. Gall fod yn gamp wefreiddiol y gellir ei rhannu â theulu a ffrindiau.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lwybrau – o sesiynau blasu syml lle rydym yn mynd â chi ar y dŵr ac yn cyflwyno’r hanfodion i gyrsiau sy’n seiliedig ar Gynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer Hwylio, ynghyd â sefydliadau eraill, fel Ymddiriedolaeth Innovate. Gyda phartneriaethau fel hyn, gallwn gynnig sesiynau rheolaidd sy’n caniatáu i bobl ag anableddau gael mynediad i hwylio.

Mae gan Ganolfan Hwylio Caerdydd statws Sylfaen hefyd gyda Gallu Hwylio’r RYA, sy’n ein helpu i ddarparu’r cyfleusterau a’r arbenigedd sydd eu hangen i alluogi pobl ag anableddau i gael mynediad i’r gamp wych hon.


Galw Heibio Bore Mercher

Mewn partneriaeth ag Innovate Trust, rydym yn cynnal sesiwn galw heibio ar y rhan fwyaf o foreau Mercher rhwng 10am a chanol dydd. Mae’r rhain yn ailddechrau ar 1 Mai 2024 ac yn parhau tan fis Medi/Hydref. Mae’r sesiynau yn dibynnu ar y tywydd a gwirfoddolwyr.


Sailability de Cymru

Dechreuodd Sailability de cymru yn 2018 ac mae’n cynnal sesiynau ar brynhawn dydd Mercher, bob wythnos o 1 Mai 2024 tan fis Hydref rhwng 1.30pm a 4.30pm. Mae angen archebu lle. Gellir cysylltu â’r grŵp ar southwalessailability@gmail.com.


Gallwch gysylltu â’r ganolfan trwy ffonio (029) 20 877 977 neu e-bostio wateractivity@cardiff.gov.uk am ragor o wybodaeth.

 

“Cynhaliodd y ganolfan gwrs hwylio dros yr haf i blant a phobl ifanc anabl, gan arwain at y regata flynyddol gyntaf. Mae’r grŵp hwn yn aml yn cael ei eithrio o weithgareddau antur, felly roedd yn wych y gallai cynifer o bobl gymryd rhan. Cafodd y bobl ifanc ymdeimlad gwirioneddol o gyflawniad ar ôl cwblhau’r cwrs.”

Jonathon Lee, Rheolwr Cyfranogiad, Innovate Trust