Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hwn wedi’i anelu at y rhai sydd am yrru cychod pŵer mwy pwerus yn ogystal â dysgu’r wybodaeth angenrheidiol i chi gwblhau darnau arfordirol byr yng ngolau dydd.

Mae’r cwrs yn adeiladu ar y sgiliau y gwnaethoch chi eu dysgu yn ystod eich cwrs Lefel 2, gan ddatblygu a phrofi eich sgiliau trin cychod mewn amodau mwy heriol yn ogystal â rhoi sylw i dechnegau llywio, cynllunio taith, peilotiaeth, sut i ddelio â sefyllfaoedd brys, trin cychod a chyflwyniad i trin dŵr garw.

Argymhellir ymgymryd â’r cwrs hwn cyn ystyried symud ymlaen i’r cwrs Uwch.

Cysylltwch â ni am argaeledd.


Isafswm oedran

17

Angen profiad blaenorol

RYA Cwch Pwer Lefel 2

Hyd

2 Ddiwrnod

Cost

£330 pp

Amserau

9:30 - 16:30