Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn rhoi cyflwyniad trylwyr i gychod pŵer, gan symud y myfyriwr ymlaen o ddechreuwr llwyr i drinwr cychod cymwys yn nyfroedd tawel Bae Caerdydd a dyfroedd arfordirol Sianel Bryste.

Bydd y cwrs yn defnyddio cychod cynllunio a / neu ddadleoli, ac yn cynnwys lansio ac adfer, trin cychod, dod ochr yn ochr, codi angorfa, dyn dros ben llestri ac angori. Ymdrinnir â theori hanfodol ochr yn ochr ag elfennau ymarferol y cwrs.

Gall ymgeiswyr wneud cais i’r RYA am y Dystysgrif Cymhwysedd Rhyngwladol (Arfordir Pwer hyd at 10 M) ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

N.B. Sicrhewch eich bod yn dod â llun pasbort gyda chi pan fyddwch chi’n mynychu’r cwrs gan fod angen hwn i gyhoeddi’ch tystysgrif.


Isafswm oedran

12

Angen profiad blaenorol

Dim

Hyd

2 Ddiwrnod

Cost

£315 pp

Amserau

9:30 - 16:30
Dyddiadau 2024
22 Jun / 23 Jun 9:30am - 4:30pm
13 Jul / 14 Jul 9:30am - 4:30pm
10 Aug / 11 Aug (Cwrs Llawn) 9:30am - 4:30pm
14 Sep / 15 Sep 9:30am - 4:30pm
12 Oct / 13 Oct 9:30am - 4:30pm
09 Nov / 10 Nov 9:30am - 4:30pm
07 Dec / 08 Dec 9:30am - 4:30pm
11 Jan / 12 Jan 9:30am - 4:30pm
08 Feb / 09 Feb 9:30am - 4:30pm
22 Mar / 23 Mar 9:30am - 4:30pm