Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn rhoi cyflwyniad trylwyr i gychod pŵer, gan symud y myfyriwr ymlaen o ddechreuwr llwyr i drinwr cychod cymwys yn nyfroedd tawel Bae Caerdydd a dyfroedd arfordirol Sianel Bryste.

Bydd y cwrs yn defnyddio cychod cynllunio a / neu ddadleoli, ac yn cynnwys lansio ac adfer, trin cychod, dod ochr yn ochr, codi angorfa, dyn dros ben llestri ac angori. Ymdrinnir â theori hanfodol ochr yn ochr ag elfennau ymarferol y cwrs.

Gall ymgeiswyr wneud cais i’r RYA am y Dystysgrif Cymhwysedd Rhyngwladol (Arfordir Pwer hyd at 10 M) ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

N.B. Sicrhewch eich bod yn dod â llun pasbort gyda chi pan fyddwch chi’n mynychu’r cwrs gan fod angen hwn i gyhoeddi’ch tystysgrif.


Isafswm oedran

12

Angen profiad blaenorol

Dim

Hyd

2 Ddiwrnod

Cost

£260 pp

Amserau

9:30 - 16:30
Dyddiadau 2022
20 Aug / 21 Aug (Cwrs Llawn) 9:30am - 4:30pm
01 Oct / 02 Oct (Cwrs Llawn) 9:30am - 4:30pm
15 Oct / 16 Oct (Cwrs Llawn) 9:30am - 4:30pm
29 Oct / 30 Oct (2 gofod) 9:30am - 4:30pm
26 Nov / 27 Nov 9:30am - 4:30pm
10 Dec / 11 Dec 9:30am - 4:30pm