Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

Mae’r cwrs deuddydd hwn yn rhoi cyflwyniad trylwyr i gychod pŵer, gan symud y myfyriwr ymlaen o ddechreuwr llwyr i drinwr cychod cymwys yn nyfroedd tawel Bae Caerdydd a dyfroedd arfordirol Sianel Bryste.

Bydd y cwrs yn defnyddio cychod cynllunio a / neu ddadleoli, ac yn cynnwys lansio ac adfer, trin cychod, dod ochr yn ochr, codi angorfa, dyn dros ben llestri ac angori. Ymdrinnir â theori hanfodol ochr yn ochr ag elfennau ymarferol y cwrs.

Gall ymgeiswyr wneud cais i’r RYA am y Dystysgrif Cymhwysedd Rhyngwladol (Arfordir Pwer hyd at 10 M) ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

N.B. Sicrhewch eich bod yn dod â llun pasbort gyda chi pan fyddwch chi’n mynychu’r cwrs gan fod angen hwn i gyhoeddi’ch tystysgrif.


Isafswm oedran

12

Angen profiad blaenorol

Dim

Hyd

2 Ddiwrnod

Cost

£290 pp

Amserau

9:30 - 16:30
Dyddiadau 2023
22 Apr / 23 Apr 9:30am - 4:30pm
20 May / 21 May 9:30am - 4:30pm
17 Jun / 18 Jun 9:30am - 4:30pm
15 Jul / 16 Jul 9:30am - 4:30pm
12 Aug / 13 Aug 9:30am - 4:30pm
16 Sep / 17 Sep 9:30am - 4:30pm
14 Oct / 15 Oct 9:30am - 4:30pm
11 Nov / 12 Dec 9:30am - 4:30pm
09 Dec / 10 Dec 9:30am - 4:30pm