Neidio i'r prif gynnwys

Gwybodaeth cwrs

Mae’r Uwch Hyfforddwr (SI) yn hyfforddwr profiadol sydd wedi’i hyfforddi a’i asesu fel un sy’n gymwys i reoli cyrsiau o fewn Cynllun Hwylio RYA. Mae’r cwrs 4 diwrnod yn ymdrin â rôl yr Uwch Hyfforddwr gan gynnwys rheoli canolfannau, ar reoli dŵr a darparu’r sesiynau ar ddŵr.

I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf a bod â dwy flynedd yn ysbeidiol neu flwyddyn yn cyfarwyddo amser llawn ers cymhwyso, bod â thystysgrif cymorth cyntaf dilys a Thystysgrif Cychod Diogelwch RYA ac wedi gwneud cwrs Diogel a Hwyl RYA.

Efallai y bydd gwirfoddolwyr mewn Clybiau Cymreig yn gymwys i dderbyn cyllid rhannol ar gyfer y cwrs hwn. Cysylltwch â ni am fanylion.


Hyd

2 benwythnos

Cost

£365

Amersau

9:30 - 18:00